Container 40 feet hc mở 4 cửa lùa giao Tại Tây Ninh

 
Container 40 feet hc mở 4 cửa lùa giao Tại Tây Ninh

 
 

 Container được sơn lại toàn bộ trong ngoài bằng sơn epoxy

Advertisements