Container 20 văn phòng chứa thiết bị

 
Container 20 Văn Phòng chứa thiết bị lắp đặt tại KCN Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Nội thất:đóng tấm sheara sơn nước

Advertisements