Container 20 feet một 1/2 kho và 1/2 văn phòng, kẻ chỉ sơn logo đặc trưng VFC.

Phần Văn phòng đầy đủ thiết bị điện + giá máy lạnh, một cửa sổ, Một cửa đi
HP:0978795588
container van phong 20 feet41 container van phong 20 feet43 container van phong 20 feet47 container van phong 20 feet50 container van phong 20 feet66 container van phong 20 feet69 container van phong 20 feet70
Advertisements